Vinpearl golf nam hội an

      23
Tee Par Length Rating Slope
Black 72 7125 yards
Gold 72 6783 yards
Blue 72 6240 yards
Silver 72 5800 yards
Red 72 5153 yards

Bạn đang xem: Vinpearl golf nam hội an

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Gold M: 74.5/135 403 410 211 449 554 311 522 141 463 3464 459 292 193 430 427 560 465 172 576 3574 7038
Blue M: 72.2/133 378 383 188 411 518 295 492 135 437 3237 430 278 168 410 389 531 433 158 540 3337 6574
White M: 67.9/123 309 311 165 381 482 232 424 118 365 2787 370 222 141 327 353 466 398 125 511 2913 5700
Red W: 70.3/121 276 276 142 346 448 196 391 92 320 2487 335 193 127 297 321 430 363 119 481 2666 5153
Handicap 15 11 9 5 7 13 3 17 1 4 18 16 6 12 10 2 14 8
Par 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 72

*

*

Xem thêm: Nhà Hàng Mekong Breeze - Nhà Hàng Mekong, Cần Thơ

*

*

*

A sunset vie wof a green surrounded by water at Vinpearl Resort và Golf nam giới Hoi An. Vinpearl Resort và Golf phái mạnh Hoi An