Một người bỏ ra 1840000 đồng tiền để mua hàng rồi bán được lãi 119600 đồng

      255

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 13 năm năm nhâm thìn - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm năm ngoái - 2016 có đáp án

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Số tự nhiên lớn nhất bao gồm bốn chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bởi 21 là số nào?

Câu 1.2: Một người bỏ ra 1840000 đồng tiền vốn để mua sắm rồi bán được lãi 119600 đồng. Số phần trăm lãi là: ..........%


Câu 1.3: Theo chiến lược một trường học buộc phải trồng một số trong những cây nạp năng lượng quả. Thực tế trường sẽ trồng được 99 cây chiếm 45% số cây buộc phải trồng. Hỏi theo kế hoạch nhà trường đề xuất trồng từng nào cây?

Câu 1.4: nếu số đo cạnh hình lập phương tạo thêm gấp 3 lần thì diện tích s xung quanh tạo thêm ........... Lần.

Bạn đang xem: Một người bỏ ra 1840000 đồng tiền để mua hàng rồi bán được lãi 119600 đồng

Câu 1.5: Một tín đồ vay 20 triệu đồng với lãi suất là 1,5% tháng. Hỏi sau nhị tháng tín đồ đó cần trả bao nhiêu tiền lãi? (Biết lãi được nhập vốn để tính lãi tiếp mon sau)

Câu 1.6: mang đến 3 số, số vật dụng hai bởi 1/4 số đầu tiên và số đầu tiên bằng 50% số trang bị ba. Hãy tính số thiết bị ba, biết tổng của ba số là 1950.

Câu 1.7: Lan gồm một tấm vải. Sau thời điểm cắt đi 90% tấm vải đó thì còn sót lại mảnh vải dài 6,2m. Hỏi cả tấm vải bao nhiêu mét?

Câu 1.8: Tuổi ba gấp 3 lần tuổi Nam. Sau 15 năm nữa tuổi bố gấp đôi tuổi Nam. Tính tuổi Nam hiện nay nay.

Câu 1.9: Một hình thang có diện tích là 973,41cm2, độ cao là 21,3cm. Tính độ lâu năm cạnh đáy bé dại biết cạnh đáy to hơn cạnh đáy nhỏ tuổi là 15,6cm.


Câu 1.10: Một bạn gửi tiết kiệm 1000000 đồng, sau một tháng cả cội lẫn lãi bạn đó nhận ra 1005000 đồng. Lãi suất tiết kiệm một tháng là ..........%.

Xem thêm: Top 10 Thành Phố Đẹp Nhất Thế Giới Năm 2020, Top 10 Thành Phố Đẹp Nhất Thế Giới

Bài 2: Hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm

Câu 2.1: một chiếc hộp hình dáng hộp chữ nhật gồm chiều rộng là 0,46m, chiều dài là 0,58m và chiều cao là 0,27m. Vậy diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là..........m2

Câu 2.2: một chiếc thùng hình trạng hộp chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn là 2,5dm, chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng cùng hơn độ cao là 1,5dm. Diện tích s xung quanh của dòng thùng là..........dm2

Câu 2.3: Một hình tam giác có diện tích là 189,54 với độ lâu năm một cạnh là 24,3cm. Tính độ cao ứng cùng với cạnh đó của tam giác

Câu 2.4: Một hình lập phương có cạnh là 0,56m. Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ là ........m2

Câu 2.5: Tính diện tích s của một hình tròn trụ biết đường kính của hình tròn trụ đó là 13 m.

Câu 2.6: thuở đầu số lít dầu sống can trước tiên bằng 40% số dầu sinh hoạt can sản phẩm hai. Người ta đổ 3 lít dầu trường đoản cú can sản phẩm hai lịch sự can thứ nhất thì số dầu ở nhị can bằng nhau. Hỏi ban sơ cả hai can tất cả bao nhiêu lít dầu?

Câu 2.7: mức độ vừa phải cộng của các số gồm 3 chữ số mà mỗi số đó chia hết mang đến 2 là .................


Câu 2.8: trong một phép trừ tất cả hiệu là 2015. Hiểu được tổng của số trừ cùng số bị trừ vội vàng 7 lần số trừ. Tìm kiếm số bị trừ.

Câu 2.9: Hiệu của nhì số là 17,8. Biết 6 lần số lớn hơn 4 lần số nhỏ bé là 176,4. Tổng của nhì số đã cho rằng ............

Câu 2.10: Tìm một số trong những tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên bắt buộc số kia thì ta được số mới lớn hơn số đề xuất tìm là 18 147 đối chọi vị.

Bài 3: sắp đến xếp những giá trị theo đồ vật tự tăng dần

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: 9840

Câu 1.2: 6,5Số tỷ lệ lãi là: 119600 : 1840000 x 100% = 6,5%

Câu 1.3: 220

Câu 1.4: 9

Câu 1.5: 604500

Lãi tháng thứ nhất là: 1,5 x 20000000 : 100 = 300000 (đồng)Lãi tháng lắp thêm hai là: 1,5 x (20000000 + 300000) : 100 = 304500 (đồng)Sau 2 tháng fan đó cần trả số chi phí lãi là: 300000 + 304500 = 604500 (đồng)

Câu 1.6: 1200

Câu 1.7: 62

Câu 1.8: 15

Câu 1.9: 37,9Trung bình cộng hai đáy là: 973,41 : 21,3 = 45,7 (cm)Tổng độ nhiều năm hai lòng là: 45,7 x 2 = 91,4 (cm)Độ nhiều năm cạnh đáy nhỏ là: (91,4 - 15,6) : 2 = 37,9 (cm)Đáp số: 37,9 (cm)


Câu 1.10: 0,005

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 0,5616Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là:(0,46 + 0,58) x 2 x 0,27 = 0,5616 (m2)Đáp số: 0,5616 (m2)

Câu 2.2: 52,5

Câu 2.3: 15,6

Câu 2.4: 1,8816

Câu 2.5: 132,665

Câu 2.6: 14

Câu 2.7: 549

Câu 2.8: 2418

Câu 2.9: 87,4

Câu 2.10: 2016

Gọi số buộc phải tìm là A.Ta có: A3 - A = 18147A x 10 + 3 - A = 18147=> 9A = 18144=> A = 18144 : 9=> A = 2016Vậy số buộc phải tìm là 2016