LỊCH THỦY TRIỀU QUẢNG NINH NĂM 2021

      91

Lịch thủy triều Quảng Ninh năm 2021 so với 2020 không có nhiều thay đổi.

Bạn đang xem: Lịch thủy triều quảng ninh năm 2021

Lịch thủy triều Quảng Ninh cho chúng ta biết được thủy triều lên cao và xuống thấp nhất trong ngày vào thời gian nào. Giờ thủy triều được áp dụng theo muốn giờ +07 (UTC + 7.0 giờ) mọi người cần lưu ý nhé!


Lịch thủy triều Quảng Ninh năm 2021 có gì mới!Lịch thủy triêu Quảng Ninh Tháng 8 năm 2021Lịch Thủy triều Quảng Ninh Tháng 7 năm 2021

Lịch thủy triều Quảng Ninh năm 2021 có gì mới!

*

Lịch thủy triêu Quảng Ninh Tháng 8 năm 2021

Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 5 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:26 h11:57 h18:28 h13:1 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:54 h1.4 m58
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:37 h3.9 m63
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 6 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h11:57 h18:27 h13:0 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:42 h1.2 m67
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:21 h4.1 m71
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 7 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h11:57 h18:27 h12:59 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
3:37 h1.1 m75
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:06 h4.2 m79
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 8 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:27 h11:57 h18:26 h12:58 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
4:34 h1.1 m82
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:49 h4.3 m84
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 9 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:57 h18:25 h12:57 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:29 h1.0 m86
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:31 h4.3 m88
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 10 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:56 h18:25 h12:56 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
6:20 h1.0 m88
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:10 h4.2 m88
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 11 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:28 h11:56 h18:24 h12:55 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:07 h1.1 m87
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:46 h4.1 m86
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 12 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:56 h18:23 h12:54 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:53 h1.3 m83
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:19 h3.8 m80
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 13 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:56 h18:23 h12:53 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
8:41 h1.6 m76
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:43 h3.5 m72
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 14 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:29 h11:56 h18:22 h12:52 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
9:35 h2.0 m67
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:27 h3.1 m62
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 15 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:56 h18:21 h12:51 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:52 h2.4 m58
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
8:30 h2.8 m58
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
11:42 h2.4 m58
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:59 h2.9 m54
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:56 h2.1 m54
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 16 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:55 h18:21 h12:50 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
11:02 h3.3 m52
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:42 h1.7 m51
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 17 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:30 h11:55 h18:20 h12:49 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:03 h3.8 m55
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 18 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:55 h18:19 h12:48 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:12 h1.3 m59
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
12:59 h4.1 m64
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 19 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:55 h18:18 h12:47 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:59 h1.0 m69
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
13:56 h4.4 m75
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 20 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:31 h11:54 h18:18 h12:46 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
1:57 h0.8 m80
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
14:53 h4.6 m84
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 21 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h11:54 h18:17 h12:45 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
3:02 h0.8 m88
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
15:47 h4.6 m91
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 22 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h11:54 h18:16 h12:44 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
4:12 h0.8 m93
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
16:39 h4.5 m93
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 23 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:32 h11:54 h18:15 h12:43 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
5:22 h0.9 m93
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:28 h4.3 m92
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 24 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h11:53 h18:14 h12:41 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
6:27 h1.1 m90
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:11 h4.1 m87
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 25 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h11:53 h18:14 h12:40 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
7:29 h1.3 m84
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
18:49 h3.8 m80
Lịch thủy triều hòn dấu ngày 26 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h11:53 h18:13 h12:39 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
8:28 h1.6 m75
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:20 h3.5 m70
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 27 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:33 h11:53 h18:12 h12:38 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
9:33 h1.9 m64
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
19:35 h3.1 m59
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 28 tháng 8 năm 2021

MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h11:52 h18:11 h12:37 h
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
0:06 h2.6 m53
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
2:01 h3.0 m53
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
10:56 h2.2 m53
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
17:44 h2.8 m47
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:29 h2.3 m47
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 29 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h11:52 h18:10 h12:36 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
6:52 h3.1 m42
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:10 h2.1 m37
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 30 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h11:52 h18:09 h12:35 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
9:13 h3.3 m33
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
22:29 h1.8 m31
Lịch thủy triều Quảng Ninh ngày 31 tháng 8 năm 2021
MẶT TRỜI MỌCMẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐIỂMMẶT TRỜI LẶNTHỜI LƯỢNG BAN NGÀY
5:34 h11:51 h18:08 h12:34 h
NƯỚC LỚNCHIỀU CAOHỆ SỐ
10:39 h3.5 m31
NƯỚC RÒNGCHIỀU CAOHỆ SỐ
23:06 h1.6 m32

Lịch Thủy triều Quảng Ninh Tháng 7 năm 2021

Lịch thủy triều thứ 3 ngày 6 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

1 giờ 22 Sáng

(Thứ ba ngày 06 tháng 7)

1.47
Thủy triều cao2 giờ 26 chiều (Thứ ba ngày 06 tháng 7)3.09
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 14 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 36 chiềuMặt trăng lặn lúc 2 giờ 05 sángMặt trăng mọc lúc 3 giờ 31 chiềuLịch thủy triều thứ 4 ngày 7 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

1 giờ 21 Sáng

(Thứ tư ngày 07 tháng 7)

1.21
Thủy triều cao2 giờ 45 chiều (Thứ tư ngày 07 tháng 7)3.3
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 14 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 36 chiềuMặt trăng lặn lúc 2 giờ 45 sángMặt trăng mọc lúc 4 giờ 23 chiềuLịch thủy triều thứ 5 ngày 8 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

1 giờ 44 Sáng

(Thứ năm ngày 08 tháng 7)

0.99
Thủy triều cao3 giờ 16 chiều (Thứ năm ngày 08 tháng 7)3.49
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 15 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 36 chiềuMặt trăng lặn lúc 3 giờ 28 sángMặt trăng mọc lúc 5 giờ 17 chiềuLịch thủy triều thứ 6 ngày 9 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

2 giờ 16 Sáng

(Thứ sáu ngày 09 tháng 7)

0.81
Thủy triều cao3 giờ 52 chiều (Thứ sáu ngày 09 tháng 7)3.64
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 15 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 36 chiềuMặt trăng lặn lúc 4 giờ 17 sángMặt trang mọc lúc 6 giờ 10 chiềuLịch thủy triều thứ 7 ngày 10 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

2 giờ 53 Sáng

(Thứ bảy ngày 10 tháng 7)

0.69
Thủy triều cao4 giờ 33 chiều (Thứ bảy ngày 10 tháng 7)3.75
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 15 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 35 chiềuMặt trăng lặn lúc 5 giờ 09 sángMặt trăng mọc lúc 7 giờ 01 chiềuLịch thủy triều chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

3 giờ 32 Sáng

(Thứ CN ngày 11 tháng 7)

0.61
Thủy triều cao5 giờ 16 chiều (Thứ CN ngày 11 tháng 7)3.81
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 16 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 35 chiềuMặt trăng lặn lúc 6 giờ 04 sángMặt trăng mọc lúc 7 giờ 49 chiềuLịch thủy triều thứ 2 ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

4 giờ 12 Sáng

(Thứ hai ngày 12 tháng 7)

0.59
Thủy triều cao5 giờ 58 chiều (Thứ hai ngày 12 tháng 7)3.82
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 16 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 35 chiềuMặt trăng lặn lúc 7 giờ 01 sángMặt trăng mọc lúc 8 giờ 33 chiềuLịch thủy triều thứ 3 ngày 13 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

4 giờ 50 Sáng

(Thứ ba ngày 13 tháng 7)

0.62
Thủy triều cao6 giờ 39 chiều (Thứ ba ngày 13 tháng 7)3.74
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 16 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 35 chiềuMặt trăng lặn lúc 7 giờ 58 sángMặt trăng mọc lúc 9 giờ 15 tốiLịch thủy triều thứ 4 ngày 14 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

5 giờ 23 Sáng

(Thứ tư ngày 14 tháng 7)

0.74
Thủy triều cao7 giờ 19 chiều (Thứ tư ngày 14 tháng 7)3.57
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 17 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 35 chiềuMặt trăng lặn lúc 8 giờ 54 sángMặt trăng mọc lúc 9 giờ 53 chiềuLịch thủy triều thứ 5 ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

5 giờ 49 Sáng

(Thứ năm ngày 15 tháng 7)

0.93
Thủy triều cao7 giờ 56 chiều (Thứ năm ngày 15 tháng 7)3.28
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 17 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 35 chiềuMặt trăng lặn lúc 9 giờ 51 sángMặt trăng mọc lúc 10 giờ 31 chiềuLịch thủy triều thứ 6 ngày 16 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

6 giờ 01 Sáng

(Thứ sáu ngày 16 tháng 7)

1.2
Thủy triều cao8 giờ 27 chiều (Thứ sáu ngày 16 tháng 7)2.89
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 18 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 34 chiềuMặt trăng lặn lúc 10 giờ 47 sángMặt trăng mọc lúc 11 giờ 08 chiềuLịch thủy triều thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triều Quảng NinhThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

5 giờ 52 Sáng

(Thứ bảy ngày 17 tháng 7)

1.51
Thủy triều cao8 giờ 17 chiều (Thứ bảy ngày 17 tháng 7)2.42
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 18 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 34 chiềuMặt trăng lặn lúc 11 giờ 44 sángMặt trăng mọc lúc 11 giờ 47 chiềuLịch thủy triều Chủ Nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

5 giờ 06 Sáng

(Chủ nhật ngày 18 tháng 7)

1.75
Thủy triều cao1 giờ 19 chiều (Chủ Nhật ngày 18 tháng 7)2.57
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 18 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 34 chiềuMặt trăng lặn lúc 12 giờ 44 sángMặt trăng mọc lúc 12 giờ 50 chiềuLịch thủy triều Thứ 2 ngày 19 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

2 giờ 53 Sáng

(Thứ hai ngày 19 tháng 7)

1.75
Thủy triều cao1 giờ 06 chiều (Thứ hai ngày 19 tháng 7)2.95
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 19 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 34 chiềuMặt trăng lặn lúc 0 giờ 28 sángMặt trăng mọc lúc 1 giờ 46 chiềuLịch thủy triều Thứ 3 ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

0 giờ 15 Sáng

(Thứ ba ngày 20 tháng 7)

1.34
Thủy triều cao1 giờ 27 chiều (Thứ ba ngày 20 tháng 7)3.37
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 19 sángMặt trời lạn lúc 6 giờ 33 chiềuMặt trăng lặn lúc 1 giờ 13 sángMặt trăng mọc lúc 2 giờ 50 chiềuLịch thủy triều Thứ 4 ngày 21 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

0 giờ 37 Sáng

(Thứ tư ngày 21 tháng 7)

0.9
Thủy triều cao2 giờ 03 chiều (Thứ tư ngày 21 tháng 7)3.71
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 20 sángMặt trời mọc lúc 6 giờ 33 chiềuMặt trăng lặn lúc 2 giờ 04 sángMặt trăng mọc lúc 3 giờ 57 chiềuLịch thủy triều Thứ 5 ngày 22 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

1 giờ 17 Sáng

(Thứ năm ngày 22 tháng 7)

0.57
Thủy triều cao2 giờ 49 chiều (Thứ năm ngày 22 tháng 7)3.95
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 20 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 33 chiềuMặt trăng lặn lúc 3 giờ 02 sángMặt trăn mọc lúc 5 giờ 03 chiềuLịch thủy triều Thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

2 giờ 03 Sáng

(Thứ sáu ngày 23 tháng 7)

0.37
Thủy triều cao3 giờ 38 chiều (Thứ sáu ngày 23 tháng 7)4.08
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 20 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 33 chiềuMặt trăng lặn lúc 4 giờ 04 sángMặt trăng mọc lúc 6 giờ 0 5 chiềuLịch thủy triều Thứ 7 ngày 24 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

2 giờ 49 Sáng

(Thứ bảy ngày 24 tháng 7)

0.3
Thủy triều cao4 giờ 30 chiều (Thứ bảy ngày 24 tháng 7)4.09
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 21 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 32 chiềuMặt trăng lặn lúc 5 giờ 09 sángMặt trăng mọc lúc 19 giờLịch thủy triều Chủ Nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

3 giờ 34 Sáng

(Chủ Nhật ngày 26 tháng 7)

0.35
Thủy triều cao5 giờ 20 chiều (Chủ Nhật ngày 26 tháng 7)4.0
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 21 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 32 chiềuMặt trăng lặn lúc 6 giờ 14 sángMặt trăng mọc lúc 7 giờ 49 chiềuLịch thủy triều Thứ 2 ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

4 giờ 15 Sáng

(Thứ hai ngày 26 tháng 7)

0.49
Thủy triều cao6 giờ 06 chiều (Thứ hai ngày 26 tháng 7)3.82
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 22 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 31 chiềuMặt trăng lặn lúc 7 giờ 16 sángMặt trời mọc lúc 8 giờ 33 chiềuLịch thủy triều Thứ 3 ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

4 giờ 49 Sáng

(Thứ ba ngày 27 tháng 7)

0.71
Thủy triều cao6 giờ 48 chiều (Thứ ba ngày 27 tháng 7)3.57
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 22 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 31 chiềuMặt trăng lặn lúc 8 giờ 14 sángMặt trăng mọc lúc 9 giờ 11 chiềuLịch thủy triều Thứ 4 ngày 28 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

5 giờ 14 Sáng

(Thứ tư ngày 28 tháng 7)

0.96
Thủy triều cao7 giờ 25 chiều (Thứ tư ngày 28 tháng 7)3.26
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 22 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 31 chiềuMặt trăng lặn lúc 9 giờ 9 sángMặt trăng mọc ;lúc 9 giờ 46 chiềuLịch thủy triều Thứ 5 ngày 29 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

5 giờ 26 Sáng

(Thứ năm ngày 29 tháng 7)

1.24
Thủy triều cao7 giờ 54 chiều (Thứ năm ngày 29 tháng 7)2.93
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 23 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 30 chiềuMặt trăng lặn lúc 10 giờ 1 sángMặt trăng mọc ;lúc 10 giờ 20 chiềuLịch thủy triều Thứ 6 ngày 30 tháng 7 năm 2021 tại Quảng Ninh
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

5 giờ 23 Sáng

(Thứ sáu ngày 30 tháng 7)

1.5
Thủy triều cao8 giờ 11 chiều (Thứ sáu ngày 30 tháng 7)2.58
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 23 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 29 chiềuMặt trăng lặn lúc 10 giờ 52 sángMặt trăng mọc ;lúc 10 giờ 53 chiềuLịch thủy triều Quảng Ninh Thứ 7 ngày 31 tháng 7 năm 2021
Thủy triềuThời gian (+07) & NgàyChiều Cao (m)
Thủy triều thấp

4 giờ 59 Sáng

(Thứ bảy ngày 31 tháng 7)

1.72
Thủy triều cao1 giờ 28 chiều (Thứ bảy ngày 31 tháng 7)2.34
Mặt trời mọc lúc 5 giờ 23 sángMặt trời lặn lúc 6 giờ 29 chiềuMặt trăng lặn lúc 11 giờ 42 sángMặt trăng mọc ;lúc 11 giờ 27 chiều

Lời kết về lịch thủy triều Quảng Ninh năm 2021

Tất cả thông số về lịch thủy triều Quảng Ninh được chúng tôi tổng hợp chi tiết theo ngày.

Xem thêm: Nhà Hàng Thanh Lễ Bình Dương, Top 10 Nhà Hàng Tiệc Cưới Uy Tín Tại Bình Dương

Để tiện theo dõi tất cả các tháng được chúng tôi tổng hợp và cập nhật từ nguồn qui tín: https://www.tide-forecast.com/ . Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo chứ không hoàn toàn đúng 100% mong quý khách thông cảm. Ngoài ra, chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp biệt thự biển Vũng Tàu và cho thuê villa Đà Lạt mọi người có thể tham khảo.