Khách Sạn Yến Vy Quy Nhơn

      14
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách

Bạn đang xem: Khách sạn yến vy quy nhơn

4 è Văn Ơn,, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/22000000/21530000/21520100/21520100/d6a17334_b.jpg
Giá chỉ còn

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg> 800.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá chỉ 15% mang lại đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg> -1 }"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg ng-click="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! khôn xiết tiếc công ty chúng tôi không có mức giá trong thời gian này.

Xin vui lòng chọn thời hạn khác hoặc contact 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>

Rấc tiếc, angiangtourism.vn không kiếm thấy phòng thoả yêu cầu của bạn. Vui mắt chọn lại con số phòng hoặc tham khảo gợi nhắc dưới đây.


Xem thêm: Bánh Cuốn Cao Bằng Tại Hà Nội, Đặc Sản Bánh Cuốn Canh Cao Bằng Gây Sốt Ở Hà Nội

*

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg data-index="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgClassIndex"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgroom"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg ng-if="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>

*

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg data-html="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgtrue"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgcapacity v-tooltip"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg data-toggle="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgtooltip"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg data-placement="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgbottom"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg data-delay="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgshow"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg:100, "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpghide"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg:50"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg title="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg, "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg trẻ em em"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg):"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpghoặc "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg fan lớn, "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg trẻ em em"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg):"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg (childAgeFrom + "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg - "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg:"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa ráy Jacuz

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg phòng ngủ"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg, giường:"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg:"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>2"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgv-padding-bottom-5"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg ng-repeat="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>itemBedType.description

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ nhỏ (childAgeFrom + "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg - "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg "https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg:"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-yen-vy-quy-nhon/imager_1_57453_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name