Khách sạn vạn xuân hải phòng

      291
Place type : Lodging
Address : 326 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng Đất Cảng, Vietnam
Coordinate : 20.8527179, 106.6863928
Phone : Data is updating...
Rating : 4/5
Website : Data is updating...
Compound Code : VM3P+3H Ngô Quyền, Haiphong, Vietnam

Bạn đang xem: Khách sạn vạn xuân hải phòng

*

*

*

*

*

Oriamãng cầu Hotel & Apartment Đường Trực Cát, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam giới Coordinate: đôi mươi.8259603, 106.6866287
Nhà ông Nguyễn Quốc Huy
xã Văn uống Cao, buôn bản, Văn uống Cao, Hữu Bằng, Kiến Thụy, TP.. Hải Phòng 180000, Vietphái nam Coordinate: 20.8360456, 106.7011665

Xem thêm: Top 3 Đồi Chè Hình Trái Tim Mộc Châu, Đồi Chè Trái Tim Mộc Châu

Nhà Nghỉ Hoàng Phúc
4, 4 Pmùi hương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng Đất Cảng, Vietphái mạnh Coordinate: 20.8475225, 106.7166263
Nhà Nghỉ Tkhô cứng Lịch
5 Phủ Thượng Đoạn, Vạ Mỹ, Hải An, Hải Phòng, Vietphái nam Coordinate: trăng tròn.8554782, 106.7160094
Nhà Nghỉ Thái An
739 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng Đất Cảng, Vietphái mạnh Coordinate: trăng tròn.8473908, 106.7172938
Nhà Nghỉ Huyền Linh
745 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng Đất Cảng, Vietnam giới Coordinate: 20.8475095, 106.7173463
Nhà Nghỉ Kyên ổn Thúy
751 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, TP. Hải Phòng, Vietphái nam Coordinate: 20.8475564, 106.7175353
Khách Sạn Wien
759 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, TP Hải Phòng, Vietnam giới Coordinate: đôi mươi.8476507, 106.71766
Khách Sạn Minch Thành
500 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng Đất Cảng, Vietphái nam Coordinate: 20.8609673, 106.7218619
Nhà Nghỉ Quỳnh Anh
1122 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Vietnam Coordinate: trăng tròn.8486103, 106.7192816