Khách sạn kim sơn phú quốc

      16
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách

Bạn đang xem: Khách sạn kim sơn phú quốc

84 Đường 30/4, KP1, Dương Đông,, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/13000000/12740000/12738800/12738725/2262249b_b.jpg
Giá chỉ còn

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg> 480.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá bán 15% mang đến đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg> -1 }"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg ng-click="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! khôn xiết tiếc cửa hàng chúng tôi không có mức giá trong thời gian này.

Xin vui tươi chọn thời hạn khác hoặc contact 1900 1870 và để được hỗ trợ


0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>

Rấc tiếc, angiangtourism.vn không tìm kiếm thấy chống thoả yêu cầu của bạn. Phấn kích chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo gợi nhắc dưới đây.


Xem thêm: Giới Thiệu Về Sân Vận Động Thành Phố Manchester, Sân Vận Động Thành Phố Manchester

*

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg data-index="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgClassIndex"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgroom"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg ng-if="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>

*

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg data-html="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgtrue"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgcapacity v-tooltip"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg data-toggle="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgtooltip"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg data-placement="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgbottom"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg data-delay="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgshow"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg:100, "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpghide"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg:50"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg title="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults fan lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg, "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg con trẻ em"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg):"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpghoặc "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg tín đồ lớn, "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg con trẻ em"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg):"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg (childAgeFrom + "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg - "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em em

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg:"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm rửa Jacuz

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg chống ngủ"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg, giường:"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg:"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>2"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg class="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgv-padding-bottom-5"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg ng-repeat="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgInternal"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgB2B"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgVINPEARL"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpgSMD"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg)"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>itemBedType.description

0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg - "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg "https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg:"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg"https://angiangtourism.vn/khach-san-kim-son-phu-quoc/imager_1_49424_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name