Hỏi phương tiện trong tiếng anh

      37

Chụ ý: Động tự trong câu hỏi và câu vấn đáp rất cần được gồm sự thống nhất: nếu câu hỏi cần sử dụng “go” thì câu vấn đáp cũng đề xuất dùng “go”, nếu thắc mắc dùng “travel” thì câu vấn đáp cũng cần sử dụng “travel”.Quý Khách đang xem: Cách hỏi đi bằng phương tiện đi lại gì trong giờ đồng hồ anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How vị they go khổng lồ school?

Câu trả lời: They go lớn school by bus.

Bạn đang xem: Hỏi phương tiện trong tiếng anh

- Câu hỏi: How vày you travel to Ha Noi?

Câu trả lời: I travel khổng lồ Ha Noi by oto.

Xem thêm: Cách Tìm X Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao, Cách Giải Các Dạng Toán Tìm X Cơ Bản Và Nâng Cao

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go to lớn school?

Câu trả lời: She goes lớn school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel to Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels khổng lồ Ha Long by train Crúc ý: Từ “walk” Tức là “đi bộ” Khi nói không sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to school?

Câu trả lời: She walks to lớn school/ She goes on foot.

3, Bài tập

A,by B, for C, with D, in

2. She ... to lớn the thể hình by bike.

A, go B,went C, traveled D, goes.

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel khổng lồ Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come khổng lồ Korea?

A, does B, bởi vì C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ đồng hồ anh 6 3. Unit 7 tiếng anh 6 4. Unit 6 tiếng anh 6 5. Unit 5 tiếng anh 6 6. Unit 4 tiếng anh 6 7. Unit 2 tiếng đồng hồ anh 6 Từ khóa: / phương tiện đi lại đi lại Bình luận angiangtourism.vn 0 comment Cách tính điểm xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 8 mon trước
*

Chính thức ra mắt đề Minch Họa Toán thù năm học tập 20trăng tròn 1 năm kia
*

Chuyên ổn đề Câu so sánh vào Tiếng Anh 1 năm trước
*

Chulặng đề: Tính trường đoản cú cùng Trạng tự ( Adjectives and Adverbs) 1 năm trước Chuim đề: Sự liên kết giữa công ty ngữ cùng động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 thời gian trước Cách tính điểm xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 588636 lượt xem MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q 500913 lượt coi Chính thức ra mắt đề Minch Họa Toán lần hai năm học 2019 383557 lượt coi Phương thơm pháp xác định trung khu con đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 356868 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 295493 lượt xem Tài liệu Đề thi Bài viết angiangtourism.vn Team Chuim mục: Blogs