Ga Đà Nẵng Đi Huế

      6

*

Ga Đà Nẵng

Để trải qua 103Km đường tàu từ Ga Đà Nẵng đi Huế, tàu chạy hết khoảng tầm 2 Giờ 30 phút .

Bạn đang xem: Ga đà nẵng đi huế

Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy trường đoản cú Đà Nẵng đi Huế tất cả số hiệu: SE6 , SE22 , SE10 , SE4 , SE2 , SE20 , SE8 mặt hàng ngày.

Bảng giờ đồng hồ tàu từ bỏ ga Đà Nẵng đi Huế

Tên tàuGa Đà Nẵng Ga HuếTổng thời gian
Tàu SE602:2304:522 giờ đồng hồ 29 phút
Tàu SE2206:3010:103 giờ đồng hồ 40 phút
Tàu SE1010:0312:582 giờ đồng hồ 55 phút
Tàu SE412:4915:262 tiếng 37 phút
Tàu SE213:5516:192 giờ đồng hồ 24 phút
Tàu SE2018:4521:242 giờ đồng hồ 39 phút
Tàu SE823:0401:342 Giờ trong vòng 30 phút

Giá vé tàu tự ga Đà Nẵng đi Huế

Bạn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy thuộc vào từng các loại ghế, một số loại tàu và từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu dao động khoảng 118,000 đồng cùng với 7 chuyến tàu chạy từ Đà Nẵng tới Huế từng ngày.

Bảng giá chỉ Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE6

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1167,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1M167,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1Mv167,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v167,000
5 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2157,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M157,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2Mv157,000
8 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2v157,000
9 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1157,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T2 BnLT2147,000
11 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể thay đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE6

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE22

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1174,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v174,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T2 AnLT2155,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2v155,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 BnLT1153,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2138,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML110,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mượt điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo một số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE22

Bảng giá bán Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE10

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1164,000
2 Nằm vùng 4 cân bằng T1 AnLT1v164,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2154,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v154,000
5 Nằm vùng 6 cân bằng T1 BnLT1154,000
6 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2145,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 BnLT3131,000
8 Ngồi cứng NC55,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL62,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML109,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV109,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến đổi theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE10

Bảng giá bán Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE4

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1199,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1v199,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2186,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v186,000
5 Nằm vùng 6 ổn định T1 BnLT1183,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2166,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML56V152,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá có thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE4

Bảng giá chỉ Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE2

STT các loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1202,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1M202,000
3 Nằm khoang 4 điều hòa T1 AnLT1Mv202,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v202,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2186,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 AnLT2M186,000
7 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2Mv186,000
8 Nằm vùng 4 cân bằng T2 AnLT2v186,000
9 Nằm vùng 2 ổn định VIP AnLv2M355,000
10 Nằm khoang 6 ổn định T1 BnLT1M186,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 BnLT2M167,000
12 Nằm khoang 6 điều hòa T3 BnLT3M158,000
13 Ghế phụ GP111,000
14 Ngồi mềm điều hòa NML56154,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56V154,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE2

Bảng giá Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE20

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1150,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1M160,000
3 Nằm khoang 4 ổn định T1 AnLT1Mv160,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T1 AnLT1v150,000
5 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2140,000
6 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2M150,000
7 Nằm vùng 4 ổn định T2 AnLT2Mv150,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2v140,000
9 Nằm vùng 2 cân bằng VIP AnLv2M270,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T1 BnLT1135,000
11 Nằm khoang 6 điều hòa T2 BnLT2130,000
12 Nằm vùng 6 cân bằng T3 BnLT3115,000
13 Ghế phụ GP46,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
15 Ngồi mềm điều hòa NML56115,000
16 Ngồi mượt điều hòa NML56V115,000
17 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.

Xem thêm: Quận 1 Có Gì Vui - Top 10 Nơi Vui Chơi Thú Vị Nhất

Giá có thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE20

Bảng giá chỉ Vé Đà Nẵng Huế của tàu SE8

STT loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 AnLT1181,000
2 Nằm khoang 4 cân bằng T1 AnLT1v181,000
3 Nằm khoang 4 cân bằng T2 AnLT2171,000
4 Nằm vùng 4 điều hòa T2 AnLT2v171,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 BnLT1169,000
6 Nằm vùng 6 ổn định T2 BnLT2159,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 BnLT3143,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mềm điều hòa NML118,000
10 Ngồi mềm điều hòa NMLV118,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến hóa theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu Đà Nẵng Huế của tàu SE8

Hướng dẫn đặt vé tàu Đà Nẵng Huế

Sự cải cách và phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin giúp bạn chẳng bắt buộc tới Đại lý buôn bán vé tàu tại Đà Nẵng, chỉ việc ở trong nhà cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu Đà Nẵng Huế online dễ dàng và gấp rút nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu từ bỏ ga Đà Nẵng đi Huế hoặcqua điện thoại cảm ứng 0236 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền không hề thiếu thông tin ga đi: Đà Nẵng, ga đến: Huế và các trường bao gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ call điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán với hoàn vớ đặtvé tàu tự Ga Đà Nẵng Đến Ga Huế.

Sau khi đặt vétàu Đà Nẵng Huế online, vé được giữ hộ vào email, zalo, sms Facebook… quý khách in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và với theo khi ra ga, xuất trình đương nhiên CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách giao dịch vé tàu Đà Nẵng Huế

Hiện nay việc giao dịch vé tàu không còn sức đơn giản sau lúc đặt vé tàu Đà Nẵng Huế qua điện thoại thông minh hoặc Website thành công xuất sắc sẽ nhận được một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Đà Nẵng Huế. Quý khách hàng thanh toán đến mã để chỗ của chính bản thân mình bằng một trong số cách sau: giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ thương mại internet banking hoặc qua các điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện các giao di chuyển tiền tại những điểm giao dịch chuyển tiền của Viettel có mặt khắp địa điểm trên toàn quốc. Sau thời điểm thanh toán thành công, Mã đặt nơi sẽ là Vé điện tử tàu hoả Đà Nẵng Huế của quý khách.

Đại lý chào bán vé tàu Đà Nẵng HuếViệc cài đặt vé tàu thời buổi này đã tiện lợi hơn cực kỳ nhiều, Bạn không cần thiết phải tới đại lý phân phối bán vé tàu tại Đà Nẵng hoặc ra Ga Đà Nẵng mà chỉ việc ở nhà điện thoại tư vấn điện theo số 0236 7 305 305 hoặc đặt qua Website phân phối vé tàu trực tuyến, Đường sắt vn đã xây cất Vé tàu năng lượng điện tử rất thuận lợi cho quý khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Đà Nẵng Huế toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để sở hữ vé bất kỳ ở đâu, ngẫu nhiên lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0236 7 305 305

*

Liên hệ đặt ve tau Đà Nẵng Huế trên đất nước hình chữ s

Hy vọng các bạn oder được vé tàu Đà Nẵng Huế giá rẻ và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.