Cách sử dụng other

      207

Another, other, others, the other, the others là hầu hết từ thường hay khiến lầm lẫn cho người học giờ đồng hồ Anh. Tuy biện pháp viết tương tự như nhau nhưng lại phương pháp cần sử dụng lại có sự khác biệt riêng biệt trong những trường đoản cú. Trong khi, mọi tự trên lại là một trong những trong số những công ty điểm ngữ pháp hơi quan trọng trong số kỳ thi IELTS với còn nếu không thâu tóm được sẽ tương đối dễ dẫn đến trừ điểm thi.

Bạn đang xem: Cách sử dụng other


*
*
*
*
*
*
các bài luyện tập áp dụng

4.1. Bài 1

Sử dụng another, other, other, the other và the others điền vào địa điểm trống làm sao cho đúng:

Three of my friends live in Boston. One is a doctor, one is a dentist, và __1_doesn’t have a job. The frikết thúc without a job’s name is Craig. Craig needs a job. He also has_2__problem: he needs a new girlfriover. His last girlfriover left him because she met__3_man.__4_man was rich and handsome. I told Craig not khổng lồ worry about it; there are many__5__girls in the world.

Xem thêm: Danh Sách Khách Sạn Hà Tĩnh, 10 Khách Sạn Tốt Nhất Ở Hà Tĩnh (Giá Từ Vnd 483

Đáp án:The otherAnotherAnotherThe otherAnother.

4.2. Bài 2

Điền another/ other/ the other/the others/others vào địa điểm trống các câu bên dưới đây:Yes, I know Brigit, but who is ……… woman next to lớn her?She’s seeing …………… man.’ Does her boyfriover know?’Tom and Jane have sầu 4 children. They put the children khổng lồ bed while………… did the cooking.Rachel and Jeff are watching TV. …………. girls are out.You’ve sầu already had six whiskies. ‘ only six? Give sầu me…………. !We still need ………….. piano player.We don’t lượt thích these curtains.Could you show us some …………?I’ve sầu found one of my blaông chồng shoes, but I can’t find…………Đáp án the otheranotherthe othersthe otheranotheranotherothersthe other

Trên đây là nội dung bài viết tách biệt another, other, others, the other, the others grammar & Cách dùng, qua bài viết này, angiangtourism.vn hi vọng bạn cũng có thể nắm vững và phân biệt được những tự bên trên một bí quyết ví dụ độc nhất vô nhị.