Thông qua quy hoạch phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng

Qua xét duyệt, đánh giá, Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển du lịch (DL) 3 xã cù lao Giêng (huyện Chợ Mới) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã thông qua quy hoạch. Hội đồng đề nghị đơn vị tư vấn lập quy hoạch, định hướng rõ sản phẩm DL mới, các giải pháp có tính đột phá, liên kết, bền vững, để DL cù lao Giêng an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

t6tin-a.png

Cù lao Giêng nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Tỉnh định hướng phát triển DL cù lao Giêng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững, đưa vùng đất này trở thành điểm đến mới đặc trưng và độc đáo của vùng ĐBSCL, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá hình ảnh An Giang đến du khách trong và ngoài nước.

Theo Báo An Giang

Bình luận