THÔNG BÁO “CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO), KHẨU HIỆU (SLOGAN) VÀ THIẾT KẾ QUÀ TẶNG LƯU NIỆM KHÁCH DU LỊCH TỈNH BÌNH PHƯỚC” VÀ “ CUỘC THI VIẾT VỀ TRUYỀN THUYẾT NÚI BÀ RÁ”.

Nhằm từng bước triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức “Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) và thiết kế quà tặng lưu niệm khách du lịch tỉnh Bình Phước” và “ Cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá”.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) và thiết kế quà tặng lưu niệm được triển khai bắt đầu từ tháng 8/2018 và đến hết tháng 11/2018. Lễ trao giải Cuộc thi và công bố biểu trưng, khẩu hiệu và quà tặng lưu niệm sẽ được tổ chức trong tháng 12/2018.

Bài dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tại địa chỉ: Phòng Quản lý du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Điện thoại: 0271 3838 304.

Cuộc thi viết về truyền thuyết núi Bà Rá được triển khai bắt đầu từ ngày 08/8/2018 đến ngày 31/10/2018. Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 08/8/2018 đến ngày 18/10/2018; chấm bài dự thi từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2018; công bố kết quả ngày 25/10/2018. Lễ trao giải Cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31/10/2018.

Địa điểm nhận bài viết dự thi: Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước; địa chỉ: Số 778, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0271.3838304.

Kế hoạch và Thể lệ của hai Cuộc thi được tuyên truyền, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tại địa chỉ: http://vhttdlbinhphuoc.gov.vn

Kính mời các tổ chức, cá nhân,… trên địa bàn tỉnh An Giang đăng ký tham gia cuộc thi.

Bình luận