Nỗ lực đưa ngành Du lịch phát triển bền vững

Những năm gần đây, ngành Du lịch (DL) tỉnh có nhiều hoạt động cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường DL, an ninh, an toàn cho du khách. Đồng thời, tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường DL, các lớp nghiệp vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DL. Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá DL, hình thức khai thác và phát triển nhiều sản phẩm DL mới lạ. 

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Văn Lên cho biết: “Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sự nỗ lực của toàn ngành DL và sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành đã góp phần thúc đẩy lượng khách DL đến An Giang tăng trưởng với tốc độ ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2016, An Giang đón 6,5 triệu lượt khách, trong đó có 70.000 khách quốc tế, tổng thu từ DL đạt 3.200 tỷ đồng, đóng góp 4% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Đây là tín hiệu rất đáng khích lệ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội về phát triển DL được nâng lên và chuyển biến tích cực, thu hút sự quan tâm của xã hội. Công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực DL từng bước đi vào nền nếp, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ DL”.

T6-1.jpg

Rừng tràm Trà Sư- điểm du lịch sinh thái hấp dẫn mùa nước nổi

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành DL An Giang gặp không ít khó khăn cần sớm khắc phục, như: Các khu, điểm DL, cơ sở kinh doanh DL chưa có sự đầu tư phát triển đồng bộ. Chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật DL còn thấp, dịch vụ DL đạt tiêu chuẩn còn ít. Công tác quản lý hoạt động DL tại các địa phương, khu, điểm DL còn yếu; tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường chưa thật sự đảm bảo; các ngành chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ để thúc đẩy phát triển DL. Các doanh nghiệp kinh doanh DL chưa tích cực, chủ động trong việc phối hợp tổ chức hoặc tham gia vào các sự kiện DL. Công tác xúc tiến, quảng bá và cạnh tranh của ngành DL còn hạn chế. Tình trạng chèo kéo, đeo bám khách có giảm nhưng vẫn còn diễn ra tại một số khu, điểm DL.

T6.jpg

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại hoạt động DL trong thời gian qua nhằm đẩy mạnh phát triển ngành DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, phát triển ngành DL. Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phát triển DL địa phương. Tập trung triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển hạ tầng DL giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 theo đúng tiến độ về thời gian, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn nhân lực đầu tư phát triển hạ tầng DL của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở VH-TT&DL phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu về cơ chế, chính sách mời gọi đầu tư vào hoạt động DL, ưu tiên đầu tư lĩnh vực lưu trú, với mục tiêu tăng lên 5.000 phòng, đảm bảo phục vụ 1 triệu lượt khách đến năm 2020. Trong đó, chú trọng thị trường khách sạn 4-5 sao để tăng chi tiêu từ nguồn khách DL chất lượng cao. Đồng thời, giao Sở VH-TT&DL phối hợp Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có khu, điểm DL trọng điểm, tập trung chỉ đạo công tác chấn chỉnh hoạt động quản lý, kinh doanh, nhất là vấn đề bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, hướng đến phát triển DL bền vững, chuyên nghiệp.

Riêng Khu Du lịch núi Sam, giao UBND TP. Châu Đốc phối hợp các ngành liên quan khẩn trương xử lý nghiêm tình trạng chèo kéo du khách để bán nhang, gạo, muối với giá “chặt”, “chém” như báo chí đã phản ánh; đồng thời, sắp xếp trật tự, an ninh khu vực vào cúng bà. Đối với Khu Du lịch núi Cấm (Tịnh Biên), giao Sở Giao thông-Vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát toàn bộ các tuyến đường lên núi Cấm để đề xuất UBND tỉnh xử lý đường lên núi đảm bảo an toàn… Ngoài ra, Sở VH-TT&DL phối hợp Sở Nội vụ đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực DL chất lượng cao, huy động các nguồn lực để tăng cường năng lực đào tạo DL đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực hoạt động trong lĩnh vực DL…

Theo Báo An Giang

Bình luận