HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG NĂM 2018

Nhằm giới thiệu những thành tựu kinh tế – xã hội, tiềm năng, thế mạnh và các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, qua đó huy động được nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển nhanh, bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2018 với chủ đề “An Giang – Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”.

 Hội nghị vinh dự được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, với sự tham dự của các Bộ, Ban, ngành Trung ương; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành các tỉnh, thành phố; các chuyên gia kinh tế; các Viện, trường; các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài tỉnh; các đối tác trong và ngoài nước; cơ quan báo, đài trung ương và địa phương với quy mô khoảng 500 đại biểu.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư An Giang diễn ra theo 2 phiên: Phiên 1 – Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Phiên 2 – Tiềm năng du lịch; với các hoạt động chính như: giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch; Trưng bày sản phẩm đặc trưng An Giang; Giới thiệu hình ảnh, cơ hội đầu tư của tỉnh An Giang; Giới thiệu một số cơ chế đặc thù, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Ngành du lịch An Giang với mục tiêu “vừa thu hút, vừa giữ chân du khách” trong giai đoạn 2016 – 2020, tiến đến “giữ chân du khách” trong giai đoạn 2021 – 2025, những thông tin về tiềm năng, lợi thế của ngành du lịch, danh mục dự án, chính sách ưu đãi sẽ được cung cấp cho nhà đầu tư. Trong đó, Du lịch An Giang tập trung phát triển 5 loại hình du lịch: Du lịch tâm linh, Du lịch văn hóa, Du lịch sinh thái, Du lịch cộng đồng (du lịch trải nghiệm), Du lịch đô thị với 24 dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ – du lịch.

Diễm Phượng

Bình luận