Giới thiệu về Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch An Giang

Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang được thành lập theo Quyết định số: 1445/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang. Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang.

I. Tên gọi

1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang.

2. Tên tiếng Anh: An Giang Tourism Promotion Center.

II. Bộ máy tổ chức của Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm:

– Bà Huỳnh Thị Như Lam -Giám Đốc Trung tâm.

– Ông Lâm Minh San – Phó Giám đốc Trung tâm.

2. Các phòng chức năng:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp.

– Phòng Nghiệp vụ.

III. Vị trí, Chức năng

1. Vị trí: Trung tâm xúc tiến du lịch (TTXTDL) tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm  tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch. Trung tâm xúc tiến du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng: Trung tâm xúc tiến du lịch thực hiện chức năng thông tin, nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch. Thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

IV. Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Căn cứ quy hoạch, đề án, dự án du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động xúc tiến du lịch hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch.

2. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của An Giang đến các địa phương trong và ngoài nước, bao gồm: -Tổ chức hội thảo, các sự kiện du lịch, hội chợ triển lãm, các lễ hội và các hoạt động giao lưu về văn hóa du lịch trong và ngoài nước; -Tổ chức sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tuyên truyền, quảng bá du lịch: các loại tranh ảnh, biển quảng cáo tấm lớn, tờ gấp, bản đồ hướng dẫn, băng đĩa…giới thiệu cảnh quan du lịch và các tiềm năng du lịch của tỉnh; -Biên tập tờ tin, phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng theo kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo Sở.

3. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quảng bá, xúc tiến du lịch cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Cung cấp các dịch vụ công cho các doanh nghiệp tại địa phương như các dịch vụ tư vấn kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

4. Nghiên cứu, tổng hợp cung cấp thông tin về du lịch, xúc tiến các hoạt động hợp tác, mở rộng, phát triển thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế đến với địa phương, bao gồm:

– Tổng hợp và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về thị trường, nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch, hệ thống cơ sở dịch vụ, tuyến, điểm du lịch, sản phẩm du lịch của địa phương, kể cả việc thành lập các Trạm thông tin du lịch tại các tuyến điểm có nhiều khách du lịch đến tham quan;

– Thông tin về tổ chức sự kiện du lịch, tập quán du lịch, chính sách, quy hoạch, các dự án đầu tư du lịch của tỉnh An Giang với các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Hợp tác về chương trình du lịch, tư vấn cho các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh khảo sát, nghiên cứu thị trường và chi nhánh đại diện du lịch trong nước và quốc tế.

– Tổ chức, hướng dẫn cho các hãng lữ hành trong nước và khảo sát các tuyến, điểm du lịch và đưa khách du lịch đến địa phương; Hướng dẫn và tổ chức cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia hội thảo, hội chợ, triển lãm, trưng bày, quảng cáo và khuyến mãi nhằm giới thiệu quảng bá các hoạt động kinh doanh du lịch, sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch theo quy định Nhà nước;

5. Tham mưu cho Giám đốc Sở về xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch:

– Tổ chức triển khai tư vấn, kêu gọi trong và ngoài nước đầu tư thực hiện dự án, đề án, quy hoạch du lịch trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

– Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh bạn và khu vực để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh nhà;

– Nghiên cứu báo cáo đề xuất lãnh đạo Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư và hợp tác phát triển du lịch hợp lý trên địa bàn tỉnh;

– Đề xuất, tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến du lịch, cung cấp thông tin về du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

– Trực tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng xúc tiến du lịch, cung cấp thông tin về du lịch với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

– Hợp tác, liên doanh, liên kết, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

7. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

8.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

V. Thông tin liên quan

1. Địa chỉ: 14 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

2. Điện thoại: 02963 852 668 – 3.852.669 – Fax: 02963 852 669

3. Email: trungtamxuctiendulichangiang@gmail.com

Bình luận