Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang.
Permalink

Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang.

Quyết định số 03/QĐ-TTXTDL ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang về việc Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù…

Continue Reading →

Giới thiệu về Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch An Giang
Permalink

Giới thiệu về Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch An Giang

Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang được thành lập theo Quyết định số: 1445/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang. Trung…

Continue Reading →

Vài nét về An Giang
Permalink

Vài nét về An Giang

An Giang nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, nơi đầu nguồn sông Mê Kông, có sông Tiền và sông Hậu đi qua làm nên mùa nước nổi…

Continue Reading →