LỄ VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM
Permalink

LỄ VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là di tích nổi tiếng. Lễ vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức trang trọng từ ngày 23 đến 27…

Continue Reading →