An Giang đón khoảng 6,4 triệu lượt khách du lịch

Năm 2017, ngành Du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch thông qua các hội chợ, hội nghị liên kết vùng trong và ngoài nước. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động du lịch, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển các loại hình dịch vụ và sản phẩm du lịch. Trong đó, tập trung đầu tư để kết nối 4 khu du lịch trọng điểm của tỉnh: Long Xuyên – Châu Đốc – núi Cấm – Óc Eo, hình thành chuỗi liên kết thương mại – dịch vụ – du lịch để khai thác tiềm năng, lợi thế và đáp ứng tốt nhu cầu khách du lịch đến với An Giang.

t2c.jpg

Du khách nước ngoài tham quan Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo tại Ba Thê. Ảnh: N.R

Năm 2016, An Giang đón 6,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 2,4% so năm trước. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú và lữ hành  trên 540 nghìn lượt, khách quốc tế 70 nghìn lượt. Doanh thu du lịch đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 31,5% so năm 2015.

Theo Báo An Giang

Bình luận