An Giang có 3 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

An Giang có 3 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch vừa công nhận “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer” huyện Tri Tôn và Tịnh Biên là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, thuộc loại hình tri thức dân gian. Như vậy, An Giang đã được công nhận 3 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, gồm: Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và Lễ hội đua bò Bảy Núi.

T2.jpg

Các sư sãi Khmer viết kinh trên lá buông

Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông là một nét văn hóa có giá trị tín ngưỡng thiêng liêng của người Khmer. Lá buông là lá của một loài cây hiếm, gần giống như loại lá chằm nón và thường được các vị sư sãi chùa Khmer viết kinh Phật và ghi lại những câu chuyện giáo dục đạo đức làm người, lời hay ý đẹp, đạo làm con báo hiếu ông bà, cha mẹ… bằng tiếng Khmer để lưu truyền hậu thế.

Theo Báo An Giang

Bình luận